Upphovsrätt noter

Musikförläggarna har tagit fram en broschyr med information gällande noter och upphovsrätt.

Där kan man läsa vilka regler som gäller för notanvändning, arrangemang och kopiering. Den finns att ladda hem i sin helhet till höger.


Några utdrag:

"Upphovsrätt ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma över sina musikaliska verk och texter. Ensamrätten innebär en exklusiv rätt att framställa och sprida exemplar av det musikaliska verket och göra verket tillgängligt för allmänheten genom t ex offentligt framförande, uthyrning, utlåning och försäljning."

"Musikaliska verk får inte ändras utan upphovsmannens samtycke."

"Den som gör ett arrangemang av ett skyddat verk måste ha rättighetsinnehavarens tillstånd om arrangemanget skall användas annat än för privat bruk (det du gör privat i hemmet)."

"Arrangören kan inte sälja, framföra, hyra ut eller låna ut verket utan originalrättighavarens tillstånd."

"Den som gör ett arrangemang efter samtycke från rättighetshavaren har dock upphovsrätt till själva arrangemanget, men bara till själva arrangemanget och inte någon rätt till originalverket."

"Har en konsertarrangör/körledare givit en arrangör ett uppdrag att göra ett körarrangemang kan inte konsertarrangören/körledare sälja, byta, framföra eller låna ut arrangemanget utan originalrättighetshavarens tillstånd, även om arrangören har lämnat sitt medgivande."

"Uppdragsgivaren måste alltså kontrollera - normalt med musikförlaget - om det är OK att använda det aktuella verket. Dessutom skall ersättning utgå till originalrättighetsinnehavaren om ett arrangemang används."
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.