Licenser

Benny Anderssons musik administreras av ett antal olika förlag. Generellt gäller att man behöver begära tillstånd för all användning – vilka regler som gäller varierar beroende på vad syftet är.

Kristina från Duvemåla / Kristina från Duvemåla Konsertversionen /
CHESS / Chess In Concert / CHESS på svenska / Mamma Mia!

Musikalerna/konsertversionerna får inte framföras i sin helhet utan licens från respektive förlag. 

Förlagen tillåter 

Förlagen tillåter att enstaka stycken (max 4-5 låtar eller sammanlagt 30 minuter musik ur en och samma musikal/konsertversion) framförs i konsertform med blandad repertoar. Sedvanlig ersättning till STIM betalas enligt gällande betalnings- och rapporteringsregler.

Förlagen tillåter inte 

Förlagen tillåter inte egna arrangemang för kör och/eller orkester utan skriftligt tillstånd. Uthyrning av originalarrangemangen administreras via Mono Music (se Noter/Uthyrning orkesterarrangemang för symfoniorkester).

att musikaltitlarna används som konserttitel i marknadsföringssammanhang (affischer, program, annonser och dyl).

användning av föreställningsbilder från musikalerna utan tillstånd.
Kontakta Charlotta Teaterproduktion för mer info.
08-555 19 600
info@charlottateater.se
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.